Press

Vill ni bevaka Mariehamns litteraturdagar?

Anmäl:

– namnet på den tidning, radio eller tv ni representerar

– namnet på reportrarna

– vad ni planerar att göra för typ av bevakning

– faktureringsadress (gäller ej lokalpressen)

Skicka din anmälan till: litteraturdagarna@mariehamn.ax

Intervjuer

Reportrarna sköter själva kontakterna med de författare och artister de vill intervjua, om inte de medverkande själva begärt koordineringshjälp från arrangören. Vi kan dock bistå med e-postadresser. Annars rekommenderar vi att de medverkande kontaktas på plats.

Övrig information

Mer information om t.ex. pressrabatter och utlämning av biljetter/presskort, fås vid kontakt med projektledaren.