Kulturfestival på Åland r.f

Föreningen Kulturfestival på Åland r.f. startades 2015.
Föreningens huvudsakliga evenemang är Mariehamns litteraturdagar.

Stöd föreningen och det litterära kulturlivet på Åland genom att bli medlem!
Medlemsavgift: 10 €

Bankkonto: FI84 66010001 111426

Ålandsbanken, BIC: AABAFI22

Skriv ”Medlemsavgift”, namn, födelseår och hemort i meddelandefältet.