Kulturfestival på Åland r.f

Föreningen Kulturfestival på Åland r.f. startades 2015 och tog då över arrangemanget kring litteraturdagarna från Mariehamns Stad.
Föreningens huvudsakliga evenemang är Mariehamns litteraturdagar.

Stöd föreningen och det litterära kulturlivet på Åland genom att bli medlem!
Medlemsavgift: 10 €

Bankkonto: FI84 66010001 111426

Ålandsbanken, BIC: AABAFI22

Skriv ”Medlemsavgift”, namn, födelseår och hemort i meddelandefältet.