Bakgrund

Ett tempel för kultur och litteratur

I början av 90-talet fanns ingen litteraturfestival i Finland. Dessutom behövde småstaden Mariehamn något trevligt att förgylla den gråtrista vårvintern med. Med stadens nya stadsbibliotek föddes tanken på Mariehamns litteraturdagar.

Det nya efterlängtade stadsbiblioteket i Mariehamn stod färdigt 1989. Byggnaden som var en arkitektonisk fröjd gav besökarna en känsla av att här hade man skapat ett tempel för kultur och litteratur. Dåvarande bibliotekschef Yvonne Andersson-Halling ville ha ett levande bibliotek och göra huset till en mötesplats för författare och läsare från både öst och väst.

Yvonne Andersson-Hallings vision blev verklighet genom åren, en tanke som väl har förvaltats och vidareutvecklats av efterkommande bibliotekarier vid Mariehamns stadsbibliotek och Kulturfestival på Åland r.f. som tog över arrangörskapet 2016.

Åland – en kulturell mötesplats

Festivalen kom igång på allvar 1993 och fick en enorm genomslagskraft. Genom åren har publikantalet stadigt ökat och är idag uppe i närmare 3500 besökare. Antalet gästande författare har också ökat och festivalens kvalitet och koncept utvecklats. Även ekonomiskt har projektet vuxit.

Förutom att man skapat ett välrenommerat evenemang är de nöjda inom turistnäringen. Litteraturdagarna bidrar nämligen till fullbelagda hotell under mörkaste lågsäsong. Mariehamns litteraturdagar har satt Åland på kartan som en kulturell mötesplats, inte bara som sommar- och taxfreeparadis.

Ett framgångskoncept

Festivalens program består i huvudsak av författarmöten, uppläsningar, samtal, debatter och diskussioner kring aktuella teman. Fredagskvällen har profilerats som den fräcka, nyskapande programkvällen som modigt presenterar unga förmågor och blandar poesi och prosa med levande musik. Lördagens litterära supé är en av festdagarnas höjdpunkter med gäster som äter och dricker samtidigt som de lyssnar till uppläsningar. Även söndagens litterära gudstjänst där en av författarna inbjuds att hålla predikan, har rönt stor uppskattning.

Trots att evenemanget med åren vuxit sig rätt stort har det bibehållit sin intima litterära feststämning. Även bland författare, förläggare och litteraturkritiker har Mariehamns litteraturdagar blivit en välkänd och attraktiv tillställning. För de finska författarna innebär festivalen ett fönster mot Sverige och den svenska publiken och vice versa.