Press

Vill ni bevaka Mariehamns litteraturdagar?

Information om till vem du sänder in din anmälan och hur meddelas närmare år 2022 års litteraturdagar. Vad man ska anmäla är dock samma som tidigare år:

– namnet på den tidning, radio eller tv ni representerar

– namnet på reportrarna

– vad ni planerar att göra för typ av bevakning

– faktureringsadress (gäller ej lokalpressen)

Du kan också alltid ta kontakt via litteraturdagarna@mariehamn.ax

Intervjuer

Reportrarna sköter själva kontakterna med de författare och artister de vill intervjua, om inte de medverkande själva begärt koordineringshjälp från arrangören. Vi kan dock bistå med e-postadresser. Annars rekommenderar vi att de medverkande kontaktas på plats.

Övrig information

Mer information om t.ex. pressrabatter och utlämning av biljetter/presskort, fås vid kontakt med projektledaren.