Vi uppskattar all form av feedback av upplevelser under festivalen.

Därför skulle vi gärna se er fylla i vårt utvärderingsformulär.
På det viset får vi bättre grepp om vad för delar av festivalen som kanske behöver utvecklas!

Länk till formuläret: https://forms.gle/qu18xBdPyo38Mw267