Petter Skult är filosofie doktor i engelska språket och litteraturen från Åbo Akademi. Hans doktorsavhandling, The end of the world as we know it : theoretical perspectives on apocalyptic science fiction (2019) är en litteraturhistorisk analys av engelskspråkiga post-apokalyptiska narrativ, från Mary Shelley till Margaret Atwood. Utöver det apokalyptiska ligger hans intressen, även professionellt, i datorspelsvärlden. För ögonblicket skriver han en bok om berättande i datorspel, tillsammans med forskare från Åbo Universitet.

Petter kommer att besöka litteraturdagarna fredagen 20 mars under seminariet Längtan efter framtiden?
Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17
Tid: Fredagen den 20.3 kl. 8.30-11.30

Tv-och dataspel fortsätter att i stadig takt bli en allt större del av vår kultur, speciellt för barn och unga. Men hur kan den bredare allmänheten få en större förståelse och exempelvis bibliotekarier och pedagoger integrera denna typ av kultur i deras arbete? Anders Olsson, ungdomsbibliotekarie på Dynamo, berättar ur olika perspektiv hur man kan arbeta med tv-spel i biblioteksverksamhet och i läsfrämjande projekt.

Litteraturvetaren och spelutvecklaren Petter Skult (FD) kommer även att besöka oss och diskutera den post-apokalyptiska genren och hur den tar sig uttryck i både romaner, film och spel. Genren är mer populär än någonsin idag, och orsaken verkar uppenbar: en rädsla för vad framtiden bär med sig. Men genren har även andra dimensioner, särskilt ifall upplevelsen av den post-apokalyptiska verkligheten är interaktiv, som i spel. Skult kommer hålla en föreläsning om genrens historia, moderna uttrycksformer och framtid.

Seminariet är öppet för alla intresserade. Speciellt bibliotekarier, pedagoger och personer som arbetar med barn och unga kan ha nytta av dessa föreläsningar.

Presenteras i samarbete med Högskolan på Åland