Mariehamns litteraturdagar 2019 kommer att äga rum 21-25 mars på Mariehamns stadsbibliotek och Alandica kultur-och kongresshus. Planeringen av programmet är nu igång och ny projektledare för i år är Matilda Nordberg – kulturarbetare och blivande bibliotekarie.

Vid frågor och funderingar angående litteraturdagarna nås hon på telefonnummer +3584575392024 och mail matilda.nordberg@mariehamn.ax.

Följ oss även på Facebook och Instagram för att hålla er uppdaterade om festivalen!