Mariehamns litteraturdagar 2020 kommer att äga rum 19-22 mars på Mariehamns stadsbibliotek och Alandica kultur-och kongresshus. Planeringen av programmet är nu igång och Matilda Nordberg fortsätter som projektledare för 2020 års festival.

Vid frågor och funderingar angående litteraturdagarna nås hon på telefonnummer +3584575392024 och mail matilda.nordberg@mariehamn.ax.

Följ oss även på Facebook och Instagram för att hålla er uppdaterade om festivalen!