Femmorna läser!

Inför 2021 fokuserar litteraturdagarna tillsammans med hela Ålands årskurs 5 på läsning! Eleverna kommer under vintern att fördjupa sig i Dan Höjers författarskap och senare få träffa honom under femmornas läsfest torsdagen den 25 mars kl. 12-14.

Vi hoppas att vi alla kan samlas under torsdagen och träffas fysiskt men om detta inte är möjligt på grund av fortsatta Corona-restriktioner förbereder vi oss på att genomföra evenemanget digitalt. 

 Trevlig läshöst!