Femmorna läser!

Inför 2021 fokuserar litteraturdagarna tillsammans med hela Ålands årskurs 5 på läsning! Eleverna kommer under vintern att fördjupa sig i Dan Höjers författarskap och senare få träffa honom under femmornas läsfest torsdagen den 25 mars som i år blir digital. Under den digitala läsfesten träffar årskurs 5 även författarna Karin Erlandsson och Frans Erlandsson.